Genomförande

Vi analyserar behovet utifrån rådande förutsättningar.

Detaljerad projektplan utformas i samråd med Dig som kund.

Funktionstest av anläggning i samband med utbildning.

Analysen och projektplanen växer fram i nära samråd med

våra uppdragsgivare.

Behovsanalys/lösning

Projektplan/installation

Överlämnande/servicekontrakt

Tillsammans med våra uppdragsgivare går vi igenom förutsättningarna för projektet och utifrån detta gör vi en behovsanalys. Efter noggrann behovsanalys lämnar vi ett offertförslag tillsammans med en detaljerad åtgärds- och projektplan där anläggningen är beräknad och dimensionerad efter givna förutsättningar.

Stor vikt läggs vid snabba beslutsvägar och brett ansvarsområde, för att hålla byggtider korta och kostnadseffektiva. I projekteringen arbetar vi med den senaste CAD-tekniken och underlag lämnas i kundanpassad form. Installationen påbörjas i samråd med uppdragsgivare för att minimera produktionsstörningar.

Vi utformar och nivåanpassar anläggningens funktioner, dokumenterar allt i detalj för att säkra och förenkla driften under anläggningens livstid. Vi uppnår detta genom en omfattande dokumentation och en bra utbildning samt erbjuder, för en fortlöpande säker drift, ett årligt serviceavtal.

KONTAKTA OSS

 

Telefon: 019-22 31 55

E-post: info@tfsystem.se

 

 

Hur kan vi hjälpa?

 

 

Vår målsättning är att vara nära samtalspartner, när frågor beträffande omändringar i produktionsprocessen, förändringar i maskinlayouter och nyinvesteringar kommer på tal.

 

Vi sätter alltid kundens behov i fokus!

KOM IN PÅ EN KOPP KAFFE!

Maskingatan 10, 702 86 Örebro

www.tfsystem.se

VÅR BROSCHYR I PDF

Ladda ner vår folder för information om våra tjänster.

NYTT FRÅN TF SYSTEM

 

 

 

Mässa i Göteborg

 

Vi ställer ut på Trä & Teknik på Svenska mässan i Göteborg 28-31 augusti. Besök oss i monter B01:42.