Företaget

TF System tar ett helhetsansvar med totalt engagemang för att säkerställa kundspecifika lösningar.

VI SÄTTER ALLTID KUNDENS BEHOV I FOKUS

TF Systems installationer gällande spånutsug och filtrering av andra dammpartiklar finns hos flertalet stora kunder inom tillverkningsindustrin, framförallt trä , metall och bränsleanläggningar/pellets, men även på många andra områden såsom papper, plast, jordbruk och textil. Vi har lång och bred erfarenhet av olika applikationer till industrin - filtersystem, fläktinstallationer, cyklonlösningar, industridammsugning och värmeåtervinning/energibesparing. TF System strävar efter hållbara och långsiktiga totallösningar, där särskild hänsyn tas till kostnader för drift och underhåll, och där kunden erhåller ett årligt serviceavtal.

PRODUKTKÄNNEDOM

TF System har den stora fördelen av att ha nära samarbete med ett flertal säkra tillverkare. Även i egen regi har funktionsspecifika produkter utvecklats och vi deltar kontinuerligt i teknisk framåtanda, tillsammans med våra leverantörer.

KOMPETENS

TF System är ett tekniskt och kundanpassat företag. Vi erbjuder allt ifrån analys, uppmätning, projektering till en helt genomförd installation. Vi kan även erbjuda förmånliga serviceavtal för en säker, problemfri, och trygg drift över tid.

KUNDANPASSNING

Utifrån specifika kundbehov konstrueras och byggs kostnadseffektiva anläggningar för att effektivisera produktionen och minska energiförbrukningen samt skapa en god arbetsmiljö.

KONTAKTA OSS

 

Telefon: 019-22 31 55

E-post: info@tfsystem.se

 

 

Hur kan vi hjälpa?

 

 

Vår målsättning är att vara nära samtalspartner, när frågor beträffande omändringar i produktionsprocessen, förändringar i maskinlayouter och nyinvesteringar kommer på tal.

 

Vi sätter alltid kundens behov i fokus!

KOM IN PÅ EN KOPP KAFFE!

Maskingatan 10, 702 86 Örebro

www.tfsystem.se

VÅR BROSCHYR I PDF

Ladda ner vår folder för information om våra tjänster.

NYTT FRÅN TF SYSTEM

 

 

 

Mässa i Göteborg

 

Vi ställer ut på Trä & Teknik på Svenska mässan i Göteborg 28-31 augusti. Besök oss i monter B01:42.