Applikationer

Vi har systemlösningar för de flesta industriområden

TRÄINDUSTRIN

 

SPÅNUTSUG FÖR TRÄBEARBETNING INOM SNICKERI, HYVLERI, JUSTERVERK OCH SÅGVERK.

 

Inom träindustrin har vi många referenser för spånutsuget, allt ifrån det lilla snickeriet till stora, toppmoderna höghastighetshyvlerier och linjeinriktad tillverkning med drift dygnet runt.

 

Referensen visar en installation från en höghastighetshyvel vid ett sågverk där anläggningen hanterar 50.000 m³ luft/h med ett materialflöde på 75 m³/h per cyklon.

BRÄNSLEANLÄGGNINGAR OCH PELLETS

 

UTSUG INOM FÖRBRÄNNING AV TRÄPULVER OCH BIOMASSA.

 

TF System har en egen konstruktion på tryckluftrensade cyklonfilter med en filteryta på upp till 350 m² som är både ett ekonomiskt och driftsäkert alternativ i många applikationer.

 

Vi levererar ATEX-godkända och specialanpassade filter i varierande storlekar och arbetar dessutom med väletablerade varumärken inom branschen.

METALLINDUSTRIN

 

SVETSUTSUG FÖR METALLBEARBETNING INOM SKÄRNING, SVETSNING OCH SLIPNING.

 

Vi har totallösningar för installationer inom metallindustrin, där produktionsspill såsom slipdamm, svetsrester och oljedimma ofta utgör ett hälsoproblem för personal som vitas i lokalerna.

 

Installationen visar ett ATEX-godkänt tryckluftsrensat patronfilter med rotorslussutmatning till en container. Rengasfläkten är placerad i bullerhus för att säkerställa bullernivåer externt.

ÖVRIG TILLVERKNINGS-INDUSTRI

 

STOFTUTSUG FÖR BEARBETNING INOM PLAST, PAPPER, TEXTIL, JORDBRUK OCH LIVSMEDEL.

 

TF System installerar system imom alla typer av tillverkningsområden, från lättare damm till svåra stoftpartiklar.

 

Installationen visar ett tryckluftsrensat cyklonfilter med stoftutmatningen direkt till en container för enkel och effektiv hantering av slutavfallet. Fläkten är placerad i bullerhus för att säkerställa bullernivåer externt. Bullerdämpning är ett av TF Systems specialområden.

FILTER, FLÄKTAR OCH RÖRSYSTEM

 

CYKLONFILTER, KEDJEFILTER, TRANSPORTÖRER, ROTORSLUSSAR OCH TRANSPORTFLÄKTAR.

 

Vi levererar och installerar anläggningar till all industri i varierande form och utförande. Våra huvudsakliga installationer av filterlösningar finns inom trä-, papper-, metall- och plastindustrin.

 

Referensen visar en ATEX-godkänd filterlösning med kapacitet på upp till 25.000 kbm/h där väldigt höga ljudkrav uppfylles.

CENTRALDAMMSUGNING

 

INDUSTRIDAMMSUGARE, FÖRAVSKILJARE, VACUUMAGGREGAT OCH STÄDUTRUSTNING.

 

Med centraldammsugning förenklas produktionsprocesserna och miljön förbättras avsevärt för personalen.

 

Storlek och investering varierar avsevärt, från en lokal användare till exempelvis 15 samtida användare på en produktionsyta på 22000 kvm.

VÄRMEÅTERVINNING

 

MODULAGGREGAT, KOMPAKTAGGREGAT, FLÄKTAR, KANALER OCH TILLBEHÖR.

 

I våra installationer finns totala lösningar med aggregat för värmeåtervinning i syfte att minimera utsläpp av uppvärmd luft och för att alltid sträva efter optimal energibesparing.

 

Vid processer där hälsofarliga gaser finns, förespråkar vi alltid en installation av värmeåtervinningsaggregat.

KONTAKTA OSS

 

Telefon: 019-22 31 55

E-post: info@tfsystem.se

 

 

Hur kan vi hjälpa?

 

 

Vår målsättning är att vara nära samtalspartner, när frågor beträffande omändringar i produktionsprocessen, förändringar i maskinlayouter och nyinvesteringar kommer på tal.

 

Vi sätter alltid kundens behov i fokus!

KOM IN PÅ EN KOPP KAFFE!

Maskingatan 10, 702 86 Örebro

www.tfsystem.se

VÅR BROSCHYR I PDF

Ladda ner vår folder för information om våra tjänster.

NYTT FRÅN TF SYSTEM

 

 

 

Mässa i Göteborg

 

Vi ställer ut på Trä & Teknik på Svenska mässan i Göteborg 28-31 augusti. Besök oss i monter B01:42.