Systemlösningar

för de flesta industrier

Ren industriluft och arbetsmiljö för de flesta applikationer inom tillverkning och materialbearbetning.

TEKNIK & FILTERSYSTEM/TF SYSTEM TAR FRAM ANPASSADE ARBETSMILJÖLÖSNINGAR FÖR INDUSTRIN GENOM PROJEKTERING, LEVERANS OCH INSTALLATION AV OPTIMALA SYSTEM FÖR STOFTHANTERING.

Teknik & Filtersystem/TF Systems installationer gällande spånutsug och filtrering av andra dammpartiklar finns hos flertalet stora kunder inom tillverkningsindustrin, framförallt trä, metall och bränsleanläggningar/pellets, men även på många andra områden såsom papper, plast, jordbruk och textil. Vi har lång och bred erfarenhet av olika applikationer till industrin - filtersystem, fläktinstallationer, cyklonlösningar, industridammsugning och värmeåtervinning/energibesparing. TF System strävar efter hållbara och långsiktiga totallösningar, där särskild hänsyn tas  till kostnader för drift och underhåll, och där kunden erhåller ett  årligt serviceavtal.