Centraldammsugning, högvakuumsystem och industridammsugare

 

Med centraldammsugning förenklas produktionsprocesserna och miljön förbättras avsevärt för personalen.

Storlek och investering varierar avsevärt, från en lokal användare till exempelvis 15 samtida användare på en produktionsyta på 22000 kvm.