SVETSUTSUG FÖR METALLBEARBETNING INOM SKÄRNING, SVETSNING OCH SLIPNING.

 

Vi har totallösningar för installationer inom metallindustrin, där produktionsspill såsom slipdamm, svetsrester och oljedimma ofta utgör ett hälsoproblem för personal som vitas i lokalerna.

Installationen visar ett ATEX-godkänt tryckluftsrensat patronfilter med rotorslussutmatning till en container. Rengasfläkten är placerad i bullerhus för att säkerställa bullernivåer externt.