STOFTUTSUG FÖR BEARBETNING INOM PLAST, PAPPER, TEXTIL, JORDBRUK OCH LIVSMEDEL.

 

TF System installerar system imom alla typer av tillverkningsområden, från lättare damm till svåra stoftpartiklar.

Installationen visar ett tryckluftsrensat cyklonfilter med stoftutmatningen direkt till en container för enkel och effektiv hantering av slutavfallet. Fläkten är placerad i bullerhus för att säkerställa bullernivåer externt. Bullerdämpning är ett av TF Systems specialområden.