Kundens behov

ständigt i fokus

Vi levererar spånsugsanläggningar och andra centrala utsugssystem av högsta kvalitet och med trygga serviceavtal

Teknik & Filtersystem/TF System tar ett helhetsansvar med totalt engagemang för att säkerställa kundspecifika lösningar.

TF Systems installationer inom spånutsug och filtrering av andra dammpartiklar finns hos flertalet stora kunder inom tillverkningsindustrin, framförallt trä , metall och bränsleanläggningar/pellets, men även på många andra områden såsom papper, plast, jordbruk och textil.

Vi levererar spånsugsanläggningar och andra centrala utsugssystem av högsta kvalitet. Vi har lång och bred erfarenhet av olika applikationer till industrin - filtersystem, fläktinstallationer, cyklonlösningar, industridammsugning och värmeåtervinning/energibesparing. TF System strävar efter hållbara och långsiktiga totallösningar, där särskild hänsyn tas till kostnader för drift och underhåll, och där kunden erhåller ett årligt serviceavtal.