Överlämnande/servicekontrakt

för stofthantering och högvakuum

Överlämnande/servicekontrakt

Vi utformar och nivåanpassar anläggningens funktioner, dokumenterar allt i detalj för att säkra och förenkla driften under anläggningens livstid. Vi uppnår detta genom en omfattande dokumentation och en bra utbildning samt erbjuder, för en fortlöpande säker drift, ett årligt serviceavtal.