Kundens behov

ständigt i fokus

Teknik & Filtersystem levererar kompletta centralsuganläggningar

Teknik & Filtersystem levererar kompletta centralsuganläggningar med helhetsansvar och totalt engagemang för att säkerställa kundspecifika lösningar.

Vi hjälper dig med:

  • Behovsanalys och konsultation
  • Problemlösning utifrån funktions-, energi- och arbetsmiljöfrågor
  • Projektering för optimal luftbehandling
  • Leverans, installation och besiktning av kompletta system
  • Service, underhåll och reparationer

TF Systems installationer gällande spånutsug och filtrering av andra dammpartiklar finns hos flertalet stora kunder inom tillverkningsindustrin, framförallt trä , metall och bränsleanläggningar/pellets, men även på många andra områden såsom papper, plast, jordbruk och textil.

Vi har lång och bred erfarenhet av olika applikationer till industrin - filtersystem, fläktinstallationer, cyklonlösningar, industridammsugning och värmeåtervinning/energibesparing. TF System strävar efter hållbara och långsiktiga totallösningar, där särskild hänsyn tas till kostnader för drift och underhåll, och där kunden erhåller ett årligt serviceavtal.