SDCH-L - Slangfilter

Stoftavskiljare SDCH-L är ett tryckluftrensat slangfilter för filtrering av stoft och spån. Avskiljaren är avsedd att användas för undertryck d.v.s. att fläkten placeras efter avskiljaren. Genom att avskiljaren består av flera olika delar som är ihopskarvade med fläns kan avskiljarens inspektionsluckor och utlopp vridas 360 grader för att få delarna i önskat läge. Avskiljaren är avsedd ...

Stoftavskiljare SDCH-L är ett tryckluftrensat slangfilter för filtrering av stoft och spån. Avskiljaren är avsedd att användas för undertryck d.v.s. att fläkten placeras efter avskiljaren. Genom att avskiljaren består av flera olika delar som är ihopskarvade med fläns kan avskiljarens inspektionsluckor och utlopp vridas 360 grader för att få delarna i önskat läge. Avskiljaren är avsedd att placeras inomhus eller utomhus under tak.

Filterrensning
Den förorenade luften filtreras genom att dammet fastnar på filterslangens utsida och rensning av filterslangar sker med tryckluftstötar. Rensningen av filterslangar sker via separat styrcentral alternativt via rensautomatik typ MT (extra utrustning). För effektivast rensning bör man även rensa filterslangarna när fläkten är avstängd s.k. efterrensning.

Stoftkärl
Uppsamling av avskiljt spån sker i stoftkärlet som är försett med en plastsäck. Man bör regelbundet kontrollera stoftmängden i stoftkärlet och vid behov byta plastsäck för att undvika driftstörningar. Nivågivare kan monteras i avskiljaren för att automatiskt larma vid hög nivå i stoftkärlet (extra utrustning).

Läs mer »
Art. nr Beskrivning Filteryta m² Lager* Pris** Antal
SDCH-3-L Tryckluftsrensat slangfilter 3 Begär offert
SDCH-5-L Tryckluftsrensat slangfilter 5 Begär offert
SDCH-7-L Tryckluftsrensat slangfilter 7 Begär offert
SDCH-9-L Tryckluftsrensat slangfilter 9 Begär offert
SDCH-12-L Tryckluftsrensat slangfilter 12 Begär offert

* Fylld cirkel = lagerstandard

** Alla priser är exklusive moms

Lösningar från TF System

Kompletta rörsystem

TF System tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!

Referens 1

Fläkt- och filtersystem

TF System erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.

Referens 1