Powervac - FILTER

Powervac filteravskiljare. Materialbehållare - påsfilter. Helautomatiserat kontinuerligt fungerande filtersystem för separering av ett stort antal materialalternativ.


• Filteryta = 5-40 m²
• Med integrerad föravskiljare och materialbehållare
• Särskilt bekvämt för grova material
• Även för hög dammexponering på grund av optimalt tillflöde av de enski...

Powervac filteravskiljare. Materialbehållare - påsfilter. Helautomatiserat kontinuerligt fungerande filtersystem för separering av ett stort antal materialalternativ.


• Filteryta = 5-40 m²
• Med integrerad föravskiljare och materialbehållare
• Särskilt bekvämt för grova material
• Även för hög dammexponering på grund av optimalt tillflöde av de enskilda filterpatronerna
• Installation av filtret från rengassidan
• Olika stativ, dimensioner och materialutmatningssystem tillgängliga:
o Pneumatiska eller elektriska ventiler
o Utmatningsskruv, vridventil
o Bottenklaffventil
• Olika filtermaterial är tillgängliga, beroende på förfrågan
• Automatisk filterrengöring under drift genom olika system:
o Repulse
o Jet -Pulse
o Elektronisk styrenhet
o Värmespårningssystem för utomhusinstallation
• Nivåkontroll
• Differenstrycksindikator och/eller –brytare
• Övervakning, fjärrövervakning med meddelanden:
o Rengasövervakning
o Övervakning av de enskilda komponenterna
o Meddelande vid fylld nivå
Läs mer »

Lösningar från TF System

Kompletta rörsystem

TF System tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!

Referens 1

Fläkt- och filtersystem

TF System erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.

Referens 1