Stoftavskiljare

Tryckluftsrensat filter, slangfilter och patronfilter för all typ av stoftavskiljning/filtrering inom tillverkningsindustrin och industriella processer - utsug av spån, damm, pulver, metallflis, oljedimma, rökgas, svetsrök.

Slangfilter

Patronfilter

Återvinningsaggregat

Lösningar från TF System

Kompletta rörsystem

TF System tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!

Referens 1

Fläkt- och filtersystem

TF System erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.

Referens 1